Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ŚZDW w Kielcach

Zarząd Dróg w Kielcach Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

ul. Jagiellońska 72
25 - 602 Kielce
NIP: 959-08-30-172

tel. (041) 347-04-71, 80, 81, fax (041) 347-04-70
e-mail: SZDW.Kielce(at)szdw.kielce.com.pl

Zimowe utrzymanie dróg: (041) 347-04-92

Aktualności

Zarząd Dróg w Kielcach W dniu 30 kwietnia 2010 roku w miejscowości Ujazd został uroczyście przekazany do ruchu nowo wyremontowany odcinek DW 758. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Marszałek Województwa Pan Adam Jarubas oraz przedstawiciele władz lokalnych.Inwestycje

Flaga Unii Przebudowa DW 756 na odc. Nowa Słupia - Wólka Milanowska (2 etap Małej Pętli Świętokrzyskiej)

Rozbudowa DW 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z budową obwodnicy Nowej Słupi